Stavebně investiční poradenství

Provádíme

  • vypracování finančího projektu, který řeší ekonomickou stránku každé stavby individuálně, způsob jejího financování a budoucí návratnost a ziskovost z jejího provozu tzv. bilanční propočet
Bilanční propočet pro podporované byty a technickou infrastrukturu

  1. Stanovení celkových nákladů stavby
  2. Kalkulace celkového nájemného vyplývajcí z navržených bytů
  3. Stanovení návratnosti a následného zisku projektu v letech

Bilanční propočet na dotovaný úvěr

  1. Stanovení celkových nákladů stavby
  2. Kalkulace celkového nájemného vyplývající z navržených bytů
  3. Časové vyjádření splácení úvěrů
  4. Stanovení návratnosti a následného zisku projektu v letech