Projektová činnost

Kompletní projekční činnost
 • zpracování urbanistické studie na využitelnost území k připravované zástavbě
 • zpracování architektonické studie
 • zpracování projektové dokumentace rodinných a bytových domů pro územní a stavební řízení
 • zaměření stávajícícho stavu stavebního objektu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • příprava projektů pro sociální bydlení a infrastrukturu podporovaných ze státní dotace MMR ČR
 • zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

Inženýrská činnost

 • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

Společnost SELLA spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí, na základě toho jsem schopni obstarat samostatné projekty na:

 • vody, kanalizace a topení
 • vzduchotechnika
 • elektroinstalace
 • protipožární zabezpečení staveb