Dotovaný úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)

Zpracováváme žádosti o dotovaný úvěr:

  • zajišťujeme dotovaný úvěr ze SFRB na výstavbu nájemního bydlení pro všechny skupiny obyvatel
  • žadatel o úvěr má nárok na získání zvýhodněného úvěru do výše až 70% z celkových nákladů stavby na dobu maximálně 30 let
  • úrok je stanoven na základě cílových skupin budoucích uživatelů bytů a ratingu žadatele v rozmezí 2 % – 3,5%
  • maximální výše státní dotace pro jednoho žadatele je 200 000 EUR
  • přijemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba včetně obcí
  • nárok na dotovaný úvěr mají byty vzniklé jak novou výstavbou, tak i rekonstrukcí stávajících objektů
  • splácení dotovaného úvěru plně pokryje vybrané nájemné z jednotlivých bytových jednotek
  • návratnost projektu a způsob splácení úvěru pro Vás zpracujeme v rámci bilančního propočtu stavby