Dotace z Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zemědělství (MZE)

Zpracováváme žádosti o dotace na

Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod pro obce a města

  • návratnost projektu a výnos z jeho provozu pro Vás zpracujeme v rámci bilančího propočtu stavby