Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)

Zpracováváme žádosti o dotace na:

Program výstavby podporovaných bytů

 • z vyhlášeného Programu MMR ČR zajišťujeme dotace na výstavbu podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztíženou socialní situaci (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života)
 • žadatel o dotaci má nárok na získání státní podpory ve výši až 600 000,- Kč na jednu bytovou jednotku (dle cílové skupiny)
 • maximální výše státní podpory pro jednoho žadatele je 200 000 EUR
 • příjemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba včetně obcí
 • nárok na státní podporu mají byty vzniklé jak novou výstavbou, tak i rekonstrukcí stávajících objektů
 • návratnost projektu a výnos z jeho provozu pro Vás zpracujeme v rámci bilančího propočtu stavby

Program výstavby technické infrastruktury

 • z vyhlášeného Programu MMR ČR zajišťujeme dotace na výstavbu technické infrastruktury měst a obcí na území ČR
 • žadatel o dotaci má nárok na získání státní podpory ve výši 50 000,- Kč na jednu bytovou jednotku
 • žádat lze na stavbu vodovodu, kanalizace nebo komunikace (včetně chodníků, parkovišť…)
 • maximální výše státní podpory pro jednoho žadatele je 200 000 EUR
 • příjemce dotace mohou být obce nebo města
 • návratnost projektu a výnos z jeho provozu pro Vás zpracujeme v rámci bilačního propočtu