Dotace z Evropské unie (EU)

zpracováváme projekty o dotace na

Inovace, ICT v podnicích, Rozvoj, Marketing a Nemovitosti

U vypsaných Operačních programů zpracováváme Registrační žádosti, Plné žádosti a zajišťujeme administraci projektů až do jejich ukončení