Služby

Naše společnost Vám nabízí  ekonomické poradenství při získávání dotací a finanční pomoci pro rozvoj firem a obcí. V rámci své činnosti se zaměřujeme na získávání státních dotací pro naše klienty.

Současně poskytujeme služby, které s žádostmi o dotace úzce souvisí, počínaje technickou a ekonomickou připravou projektů, zprostředkováním výběrového řízení na dodavatele a následným zajištěním autorského a technického dozoru investora.